سفارش تبلیغ
صبا

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 
قالب وبلاگ
آخرین مطالب
لینک دوستان

 سیری‌ گذرا در کتب‌ مقدسه‌ ادیان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافی‌ را به‌ پذیرش‌ این‌ حقیقت‌ ناگزیر می‌سازد که‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحی‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد کرد، یک‌ اعتقاد جهانی‌ و همگانی‌ است‌ و همه‌ پیامبران‌ از طرف‌ آفریدگار توانا به‌ قوم‌ خود نوید داده اند که‌ سرانجام‌ مصلحی‌ غیبی‌ ظهور کرده، طومار جنایتها و خیانتها را در هم‌ پیچیده‌ حکومت‌ واحد جهانی‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و آزادی‌ واقعی‌ بنیاد خواهد نهاد. از این‌ رهگذر پیروان‌ راستین‌ همه‌ ادیان‌ آسمانی‌ در انتظار آن‌ مصلح‌ بزرگ‌ دقیقه‌ شماری‌ می‌کنند و نوید ظهور آن‌ انقلابگر پیروز در همه‌ کتابهائی‌ که‌ از نظر پیروانشان‌ کتاب‌ آسمانی  شناخته‌ می‌شود، یافت‌ می‌شود، که‌ در اینجا به‌ چند نمونه‌ کوتاه‌ اشاره‌ می‌کنیم: 


1 - زبـور:
قرآن‌ کریم‌ تعبیری‌ را از زبور نقل‌ می‌کند که‌ در زبور فعلی‌ عینا‌ موجود است. قرآن‌ کریم‌ می‌فرماید:
 وَ لَقَد کَتَبنا فی‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِکر انَ‌ الارضَ‌ یرثُها عبادیَ‌ الصالحونَ.  1
 علاوه‌ بر ذکر(تورات) در زبور نیز نوشتیم‌ که‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمین‌ خواهند شد. 
و اینک‌ متن‌ زبور:
 زیرا که‌ شریران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمین‌ خواهند شد. هان‌ بعد از اندک‌ زمانی‌ شریر نخواهد بود، در مکانش‌ تا‌مل‌ خواهی‌ کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان‌  وارث‌ زمین‌ خواهند شد...زیرا که‌ بازوان‌ شریر شکسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌یید می‌کند. خداوند روزهای‌ کاملان‌ را می‌داند و میراث‌ آنها خواهد بود، تا ابد الاباد.  2
و در جای‌ دیگر می‌فرماید:
 قومها را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد. آسمان‌ شادی‌ کند و زمین‌ مسرور گردد. دریا و پری‌ آن‌ غرش‌ نمایند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد آید. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زیرا که‌ می‌آید. زیرا که‌ برای‌ داوری‌ جهان‌ می‌آید. رُبع‌ مسکون‌ را به‌ انصاف‌ داوری‌ خواهد کرد.  3 نویدهای‌ مصلح‌ غیبی‌ در زبور بسیار فراوان‌ است، طالبین‌ می‌توانند به‌ متن‌ مزامیر که‌ در ضمن‌ عهد عتیق چاپ‌ شده، مراجعه‌ فرمایند.


تـورات‌:
نویدهای‌ مصلحی‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کند. در تورات‌ و دیگر کتابهای‌ مندرج‌ در عهد عتیق بسیار فراوان‌ است‌ که‌ به‌ سه‌ نمونه‌ کوتاه‌ بسنده‌ می‌کنیم: در  کتاب‌ اشعیا نبی‌ می‌خوانیم:
 مسکینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد کرد...گرگ‌ با بره‌ سکونت‌ خواهد کرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابید...و در تمامی‌ کوه‌ مقدس‌ من، ضرر و فسادی‌ نخواهند کرد، زیرا که‌ جهان‌ از  معرفت‌ خداوند پر خواهد شد.  4
و در کتاب‌ دانیال‌ نبی‌ می‌خوانیم‌ که‌ خداوند خطاب‌ به‌ حضرت‌ دانیال‌ می‌فرماید:
 و در آن‌ زمان‌ میکائیل، امیر عظیمی‌ که‌ برای‌ پسران‌ قوم‌ تو ایستاده (قائم) است‌ خواهد برخاست...و بسیاری‌ از انکه‌ در خاک‌ زمین‌ خوابیده‌اند، بیدار خواهند شد...انکه‌ بسیاری‌ را به‌  عدالت‌ رهبری‌ می‌نمایند مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو ای‌ دانیال! کلام‌ را مخفی‌ دار و کتاب‌ را تا آن‌ زمان‌ مهر کن. بسیاری‌ به‌ سرعت‌ تردد خواهند نمود... خوشا بحال‌  آنان‌ که‌ انتظار کشند.  5
و در کتاب‌ حبقوق‌ نبی‌ آمده‌ است:
 اگر چه‌ تا‌خیر نماید برایش‌ منتظر باش، زیرا که‌ البته‌ خواهد آمد و درنگ‌ نخواهد کرد...بلکه‌ جمیع‌ امتها را نزد خود جمع‌ می‌کند و تمامی‌ قوم‌ها را برای‌ خویشتن‌ فراهم‌ می‌آورد.  6


3  انجیـل:‌
بیشتر نویدهای‌ انجیل‌ به‌ تعبیر پسر انسان است، که‌ این‌ تعبیر طبق‌ نوشته‌ مسترهاکس‌ آمریکائی، بیش‌ از 80 بار در انجیل‌ و ملحقات‌ آن‌ (عهد جدید) تکرار شده‌ که‌ فقط‌ 30 مورد آن‌
 با حضرت‌ عیسی‌ (ع) قابل‌ تطبیق‌ است 7 و 50 مورد دیگر آن‌ از نجات‌ دهنده‌ای‌ سخن‌ می‌گوید که‌ در آخرالزمان‌ ظهور خواهد کرد. عیسی‌ (ع) نیز با او خواهد آمد. و او را جلال خواهد
 داد. و اینک‌ چند نمونه‌ از متن‌ اناجیل:
 همچنانکه‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌ تا به‌ مغرب‌ ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان‌ نیز چنین‌ خواهد شد...انگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پدید گردد و در آن‌ وقت‌ جمیع‌ طوایف‌  زمین‌ سینه‌ زنی‌ کند و پسر انسان‌ را ببینند که‌ برابرهای‌ آسمان‌ با قوت‌ و جلال‌ می‌آید... اما از آن‌ روز و ساعت‌ هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، حتی‌ ملائکه‌ آسمانی...لهذا شما نیز حاضر  باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌ نبرید پسر انسان‌ می‌آید.  8
و در جای دیگری می گوید:
 در آن‌ وقت‌ فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهای‌ زمین‌ تا به‌ اقصای‌ فلک‌ فراهم‌ خواهد آورد...ولی‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غیر از پدر هیچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌  پسر هم، پس‌ بر حذر باشید و بیدار شده‌ دعا کنید، زیرا نمی‌دانید که‌ آن‌ وقت‌ کی‌ می‌شود.  9
و نیز می فرماید:
 کمرهای‌ خود را بسته، چراغهای‌ خود را افروخته‌ بدارید...خوشا به‌ حال‌ آن‌ غلامان‌ که‌ آقای‌ ایشان‌ چون‌ آید ایشان‌ را بیدار یابد...پس‌ شما نیز مستعد‌ باشید، زیرا در ساعتی‌ که‌ گمان‌  نبرید پسر انسان‌ می‌آید.  10


4 - کتب‌ مقدّسه‌ هندوها:
در کتب‌ مقدسه‌ای‌ که‌ در میان‌ هندوها به‌ عنوان‌ کتاب‌ آسمانی شناخته‌ شده: اشارات‌ فراوانی، به‌ مصلح‌ آسمانی‌ منتظر هست‌ که‌ به‌ چند نمونه‌ بسنده‌ می‌کنیم:
 کالکی، مظهر دهم‌ و یشنو، در انقضای‌ کلی‌ یا عصر آهن‌ سوار بر اسب‌ سفیدی‌ در حالیکه‌ شمشیر برهنه‌ درخشانی‌ به‌ صورت‌ ستاره‌ دنباله‌ دار در دست‌ دارد، ظاهر می‌شود، و  شریران‌ را تماما‌ هلاک‌ می‌سازد و خلقت‌ را از نو تجدید، و پاکی‌ را رجعت‌ خواهد داد.  11
و در جای دیگری می گوید:
 دور دنیا تمام‌ شود به‌ پادشاه‌ عادلی‌ در آخرالزمان‌ که‌ پیشوای‌ ملائکه‌ و پریان‌ و آدمیان‌ باشد. حق‌ و راستی‌ با او باشد. آنچه‌ در دریاها و زمینها و کوهها پنهان‌ باشد، همه‌ را به‌ دست‌  آورد و از آسمانها و زمین‌ آنچه‌ باشد خبر می‌دهد. از او بزرگتر کسی‌ به‌ دنیا نیاید.  12
و نیز در جای دیگری می گوید:
 پادشاهی‌ و دولت‌ دنیا به‌ فرزند سید خلائق‌ در دو جهان‌ (کشن) تمام‌ شود و کسی‌ باشد که‌ بر کوههای‌ مشرق‌ و مغرب‌ حکم‌ براند و فرمان‌ کند و برابرها سوار شود و فرشتگان‌  کارکنان‌ او باشند، جن‌ و انس‌ در خدمت‌ او شوند و از سودان که‌ زیر خط‌ استوا است‌ تا سرزمین‌ تسعین که‌ زیر قطب‌ شمالی‌ است، و ماورا‌ بحار را صاحب‌ شود و دین‌ خدا زنده‌ گردد. و  نام‌ او ایستاده  (قائم) باشد و خداشناسی‌ باشد.  13


5 - کتب‌ مقدّسه‌ مانـویه:‌
در کتاب‌ شابوهرگان کتاب‌ مقدس‌ مانویه، نام‌ خردشهر ایزد آمده‌ که‌ باید در آخرالزمان‌ ظهور کند و عدالت‌ را در جهان‌ بگسترد. همچنین‌ در تعالیم‌ مانی‌ از مرد بزرگواری‌ بحث شده  که دوازده جانشین دارد و بوسیله آنها ارواحی که شایستگی دارند به‌ بهشت‌ راه‌ می‌یابند. 14


6 - کتب‌ مقدسه‌ زردشتیان‌:
موعود آخرالزمان‌ در اوستا استوت‌ ارت یا سوشیانت نامیده‌ می‌شود، که‌ در پهلوی‌ سوشیانس گویند. سوشیانس‌ به‌ معنای‌ سودمند است‌ و در گاتها به‌ معنای‌ رهاننده‌ یا نجات‌ دهنده‌ ذکر شده‌ است. در منابع‌ زردشتی‌ هر کجا سوشیانت‌ مطلق‌ آمده، آخرین‌ موعود اراده‌ شده‌ است.  نویدهای‌ مربوط‌ به‌ موعود آخرالزمان‌ در متن‌ اوستا موجود است‌ و در میان‌ منابع‌ زردشتی‌ در کتاب‌ هفتم‌ دینکرد بیش‌ از همه‌ از ظهور سوشیانت‌ بحث‌ شده‌ است:
 چاره‌ و درمان‌ جمیع‌ دردها و رنجها با اوست، رنج‌ و بیماری‌ و پیری‌ و ظلم‌ و بی دینی‌ و فساد را ریشه‌ کن‌ سازد. مردمان‌ ناپاک‌ را نابود سازد و همه‌ آنها را براندازد.  15
و در جای دیگری می گوید:
 سوشیانت‌ (نجات‌ دهنده‌ بزرگ) دین‌ را به‌ جهان‌ رواج‌ دهد، فقر و تنگدستی‌ را ریشه‌ کن‌ سازد، ایزدان‌ را از دست‌ اهریمنان‌ نجات‌ داده، مردم‌ جهان‌ را همفکر و هم‌ گفتار و هم‌ کردار  سازد.  16


7  جیـن‌هـا:
در کتب‌ مقدسه‌ جین‌ها آمده‌ است:
 هنگامی‌ که‌ فساد و انحطاط‌ و تباهی‌ جهان‌ را فرا گیرد شخص‌ کاملی‌ که‌ آن‌ را تیرتنگو  (نوید دهنده) گویند، ظهور کرده، تباهی‌ را از بین‌ می‌برد و پاکی‌ و صافی‌ را از نو برقرار  می‌سازد.  17


8 - برهمائیان:‌
در کتب‌ مقدسه‌ برهمائیان‌ از ظهور ویشنو نویدهای‌ فراوانی‌ هست:
 ویشنو در میان‌ مردم‌ ظاهر می‌گردد...او از همه‌ کس‌ قویتر و نیرومندتر است... در یک‌ دستِ‌ ویشنو شمشیری‌ به‌ مانند ستاره‌ دنباله‌ دار و در دست‌ دیگر انگشتری‌ درخشنده‌ دارد.  هنگام‌ ظهور وی، خورشید و ماه‌ تاریک‌ می‌شوند و زمین‌ خواهد لرزید.  18


9 - چینیان:‌
در مهابهارت یک‌ فصل‌ تمام‌ به‌ کریشنا اختصاص‌ داده‌ شده، و بهگود گیتا شرح‌ و بسط‌ همان‌ فصل‌ است. در مهابهارت پس‌ از تقدیس‌ فراوان‌ از کریشنا چنین‌ آمده‌ است:
 کریشنا ظهور کرده‌ جهان‌ را نجات‌ می‌دهد.  19


10 - ملل‌ مختلف‌ جهان:‌
پس‌ از یک‌ بررسی‌ عمیق‌ در تاریخ‌ زندگی‌ و اعتقادات‌ ملل‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ همه‌ ملل‌ مختلف‌ بر اساس‌ اعتقاداتی‌ که‌ از کتابهای‌ مذهبی‌ یا رجال‌ دینی‌ خود فراگرفته‌اند، در انتظار مصلحی‌ هستند که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد خواهد نمود: اسن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها، ژرمنها، اهالی‌ صربستان‌ و اقوام‌ اسکاندیناوی‌ در انتظار ظهور موعودهائی‌ به‌ نامهای‌ مختلف، چون:  آرتور ، اودین ، کالویبرک ، مارکوکرالیویچ ،   بوخص ، بوریان‌ بورویهم و عناوین‌ دیگر، می‌باشند که‌ معتقدند موعودهایشان‌ روزی‌ ظهور کرده، به‌ جنایتها و خیانتهای‌ جهان‌ خاتمه‌ داده، عدالت‌ و داد را در جهان‌ گسترش‌ خواهند  داد.     
================================================
پی نوشتها
================================================
1 - انبیا 105
2 - مزامیر، مزمور 37،
3-  مزامیر، مزبور 96
4 - کتاب اشعیا نبی فصل 11
5 -کتاب دانیال نبی فصل 12
6 - کتاب حبقوق نبی فصل 2
7-  قاموس مقدس ص 219
8-  انجیل متی فصل 24
9-  انجیل مرقس فصل 13
10-  انجیل لوقا فصل 12
11-  اوپانشیاد ص 737
12-  باسک از کتب مقدسه هندوها
13-  شاکمونی از کتب مقدسه هندوها
14-  شابوهرگان ترجمه مولر
15-  سوشیانت ص 104
16- جاماسب نامه ص 121
17-  اوپانیشاد مقدمه ص 54
18-  ریک ودا ماندالای 4، 16 و 24
19-  اوپانیشاد ص

 

 

 

 برچسب‌ها: زبورتوراتانجیلزرتشتیانبرهمائیانهندوهااعتقاد به امام زمان
[ سه شنبه 93/4/3 ] [ 3:12 عصر ] [ محمد جواد محمدی ]

 

بررسی اعتقاد به مصلح در کتاب زبور حضرت داوود

قران کریم تعبیری را در سوره انبیاء آیه 105 اززبورنقل می کند که در زبور فعلی عیناً موجود است.قرآن کریم می فرماید:علاوه بر ذکر(تورات)درزبور نیز نوشتیم که بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد.
و اینک گوشه هایی از متن زبور:
در مزمور27 آمده است"ای خدا، احکام خود را به ملک زاده عطا فرما تا آنکه قوم تورا به عدالت و فقرای تورا به انصاف حکم نماید.به قوم کوهها سلامت و کویرها عدالت برساند.فقیران تورا حکم نماید و ظالم را بشکند...در روزهایش صدیقان شکوفه خواهند نمود...بلکه تمامی ملوک به او کرنش خواهند نمود و تمامی امم او را بندگی خواهند کرد زیراکه قفیر را وقتی فریاد می کند و مسکینی که نصرت کننده ندارد .خلاصی خواهد داد."


بررسی اعتقاد به ظهور مصلح در آخرالزمان در آیین زرتشت
زرتشت جزء پیامبران الهی دارای کتاب می باشد و دین او دین غالب ایرانیان تا قبل ازظهور اسلام بوده است.در این مذهب مسئله آخرالزمان .مطرح شده و چنین توصیف شده:وقتی "سوشیانت"یا موعود ظهور کند، آخرالزمان آغاز می شود
موعود همان سوشیانس که در فارسی سوشیانت و گاه به صورت جمع "سوشیانسها"آمده است.نجات بخشی که اهورامزدا به مردمان نیک وعده داده است، وظیفه اش پاییدن و نگهبانی جهان راستی است، جهانی که اندکی پیبش از رستاخیز آراسته خواهد شد و درآن راستگو بر دروغگو چیره خواهد شد، جهانی که در آن حق غالب است و باطل و دروغ مغلوب.از این جهت سوشیانس نامیده خواهد شد زیراکه سراسر .جهان مادی را سود خواهد بخشید
سوشیانس به معنی سودمند است و در گاتها به معنای رهاننده یا نجات دهنده ذکر شده است.در اوستا موعود آخرالزمان "استوت ارت"هم
.نامیده شده است
،در دین زرتشت موعودها سه تن بوده اند که مهمترین آنان آخرین ایشان است و او "سوشیانت پیروزگر"خوانده شده است و این سوشیانت همان موعود است ،چنانکه گفته اند:"سوشیانت مَزدیَنشان ،به منزله کَریشنای بَرَهمان ،بودای پنجم بودائیان ،فارقلیط عیسویان و مهدی مسلمانان ."است. در هر روزگاری و در میان هر قومی و امتی و در هر سرزمینی و به زبان هر پیامبری یا حکیم یا بزرگی ،که سخن از "موعود"رفته است .به تعبیرها و اصطلاحها و نامهای متعارف در میان همان قوم و مردم بوده است و منظور از همه ان تعبیرها و اشارتها و نامها ،سرانجام موعودآخرالزمان است و آن موعود مهدی است،مهدی موعود .
در کتابهای زرتشتیان در این زمینه مطالب بسیاری آمده است.از جمله در:

کتاب اوستا
کتاب زند
کتاب جاماسب نامه
کتاب داتستان دینیک
کتاب زرتشت نامه

نویدهای مربوط به موعود آخرالزمان در متن اوستا موجود است و در میان منابع زرتشتی در کتاب هفتم اینکرد بیش از همه از ظهور سوشیانت بحث شده است :
"چاره و درمان جمیع دردهاورنجها با اوست،رنج وبیماری وظلم وبی دینی وفساد را ریشه کن سازد.مردمان ناپاک را نابود سازدوهمه آنها رابراندازد."
درکتاب جاماسب نامه درصفحه 121 آمده است:
"گشتاسب پادشاه وقت می پرسد وقتی "سوشیانس"ظهور کرد چگونه فرمانروایی و دادستانی میکند و چگونه اداره خواهد شد و چه آیینی دارد؟جاماسب در پاسخ میگوید"سوشیانت(نجات دهنده بزرگ)دین را به جهان رواج دهد مردم جهان را همفکر و همگفتارو هم کردار سازد ".
و باز در همین کتاب شاگرد زرتشت می گوید:
"مردی بیرون آید اززمین تازیان از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سروبزرگ تن و بزرگ ساق، و به دین جد خویش بود و زمین را پر داد کند.و باز در کتاب جاماسب نامه جاماسب از قول استادش زرتشت خبر می دهد :پیش از ظهور سوشیانس پیمان شکنی و دروغ و بی دینی در جهان رواج می یابد و
مردم از خدا دوری جسته، ظلم و فساد و فورمایگی آشکار می گردد.همین ها نیز اوضاع جهان را دگرگون ساخته زمینه را برای ظهور نجات دهنده مساعد می گرداند.وقایعی که مصادف با ظهور می شود عبارتست از علامات شگفت انگیزی که در آسمان پدید می آید و دال برآمدن شهر ایزد میباشد و فرشتگان از شرق و غرب به فرمان او فرستاده می شود و به همه دنیا پیام می فرستد اما اشخاص شرور او را انکار می کنند و کاذب میشمارند .و نگهبانان پیروزگر آسمانها و زمینها در برابر او سر فرود می آورند در کتاب زند در این باره آمده است:"لشگراهریمنان با ایزدیان دائم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند و غالباً پیروزی با اهریمنان باشد....آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در .آسمان راه ندارند و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان ،عالم کیهان،به سعادت اصلی خود رسیده، بنی آدم برتخت نیکبختی خواهند نشست."


بررسی اعتقاد به مصلح آخرالزمان در آئین یهود و مسیح
پیامبر دین یهود یا بنی اسرائیل حضرت موسی (ع) می باشد.یهود یکی ازسه دین بزرگ توحیدی جهان است.کتاب مقدس یهودیان تورات وهربخش آن به نام "سِفَر"،و هر سفر به چند باب و آیاتی چند تقسیم شده است و تفسیری که علمای یهود بر آن نوشته اند"تلمود"نام دارد.حضرت موسی (ع)در1200 سال پیش از میلاد قیام نمود.اسم خاص خداوند دراین دین"یَهُوَه"می باشد.حضرت موسی(ع)در قرآن چهره بسیار روشنی دارد و چندین بار داستان او(تولد،کودکی،پرورش نزد فرعون،قیام و رهبری و مشکلات)یادآوری شده است.نام آن حضرت در قرآن 136 بار آمده است.درقرآن کریم سوره ای به نام بنی اسرائیل آمده و در آن از فرازونشیبها و از فسادها و گرفتاریهای بنی اسرائیل و سرکوبی آنان به وسیله ابرقدرتها به طور کلی یاد شده است که تطبیق آن موارد روشن،دچار مشکل تاریخی می باشد.به هر حال این آیات نشان دهنده این است که این قوم بارها با لطف خداوند یاری شدند،اما سرکشی نموده و دچار ذلت شده اند.در قرآن کریم سپس از یک سنت حاکم بر تاریخ یاد می شود:"اگر بدی کنید،پاداش بد نصیب شما می شود".این رمز سقوط و صعود امتها و تمدنها است.قوم یهود بعد از تفرقه بین خویش،زمینه سلطه رومیان بر خود را فراهم می کنند و این ملت مغلوب و شکست خورده را به امید پیدایش نجات دهنده غیبی انواع . شداید و مظالم قوم غالب را تحمل می کردند، و اعتقاد حازم داشتند که خداوند قوم برگزیده خود را چنین خوارو زار نخواهد گذاشت.
در آثار دینی یهود و اسفار تورات و دیگر کتابهای انبیای آنان همواره،به موعود اشاره شده است که به پاره ای از این کتابها اشاره خواهیم کرد.اگر به مطالب کتاب"نَبُوئِت هَیِلد"(وحی کودکی)استناد کنیم،به مطالب بسیاری،درباره ظهور پیامبراکرم و به قسمتهایی از تاریخ و احوال پیامبرو حوادث مربوط به بعثت وپاره ای ازعلائم آخرالزمان و رجعت واشاراتی به شخصیت حضرت حجت بن الحسن المهدی(ع)و حتی اشاراتی درباره واقعه عاشورا دست خواهیم یافت.به هر حال چون یهودیان به حضرت مسیح ایمان نیاوردند، به طبع موعود آنان هنوز ظهور :نکرده است.اگر در مجموع آنچه
درآثارمقدس یهودی آمده است تأمل شود،چهره سه موعود،در آنها ترسیم می شود:
 
حضرت مسیح(ع)
حضرت محمد(ص)
حضرت مهدی(عج)

با این حساب،انتظار در یهودیت،کیفیتی ویژه میابد و چون این قوم،نه به حضرت مسیح و نه بر حضرت محمد به هیچ کدام نگرویدند، باید در برابر مسئله موعود و انتظار، بسیارحساس و نگران باشند و باید از این همه اشارات و بشارات که در کتابها و آیات خودشان آمده است به سادگی و غفلت نگذرند.آنان باید از دیگر منتظران ، منتظرتر باشند و بیشتر به انتظار و آمادگی برای ظهور فکر کنند و از این همه ظلم و خیانت و تجاوز وانسان کشی دشت بردارند و از عواقب ظلم و ستم بترسند.آنان دو موعود خود، مسیح و محمد،را نپذرفتند، لیکن از دست موعود سوم رها نخواهند گشت. این است که در روایات آمده است که جماعتی از یهودیان کرد "دجال"را می گیرند و با ظهور مهدی و فرود آمدن عیسی و کشته شدن دجال، آنان نیز قتل عام می شوند و دامنه تاریخ و دامن بشریت از وجود آن جماعت پاک می گردد
اینک نام چند کتاب از کتابهای یهودیت و عهدعتیق که در آنها سخنانی درباره موعود است :

کتاب دانیال پیامبر
کتاب حجّی(حکا)ی پیامبر
کتاب صفنیای پیامبر
کتاب اشعیای پیامبر

صحیفه"دانیال نبی"که مشتمل است بر یاد ایّام گذشته و تاریخ باستانی و از دوره اسارت بابلی سخن می گوید:" بشارت می دهد که دنیای پر از .آفت و شر،به پایان خواهد رسید."
دورنمای از این جهان نوین و ظهور مسیحا چنان که در آثار دانیال نبی و دیگر نویسندگان همفکر او مسطور است،عبارت است از میان این معنا که در آخرالزمان،حق تعالی جهان را دگرگون خواهد فرمود و صالحان و ابرار از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و این روزگار پر از ظلم و .جور به پایان خواهد رسید.هر چند این پیروزی در آثار یهود به رهبری مسیح با القابی مانند " فرزند منتخب داود"انجام می شود.
بدین ترتیب اندیشه ساده مسیحا از جنگاوری که قوم را در برابر بیگانه حفظ خواهد کرد،تحول یافت و به انتظار قیام پادشاهی بزرگ و شکوهمند از خاندان داود مبدل گشت و به فرمان الهی و با دمیده شدن روح خدا در او حکومت شایسته ای را بر تپّه صهیون بر پا خواهد کرد.آن سرزمین در همه جهان نمونه خواهد شد و ملتها برای آموختن راههای الهی به آنجا رهسپار خواهند شد.
در کتاب دانیال نبی می خوانیم که خداوند خطاب به حضرت دانیال می فرماید:" و در زمان میکائیل،امیر عظیمی که برای پسران قوم تو "ایستاده" (قائم)است،خواهد برخاست و چنان زمان ننگی خواهد شد که از حَینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هریک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد و بسیاری از آنان که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد.آنانکه بسیاری را به راه عدالت رهبری می نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد.اما تو ای دانیال!کلام را مخفی دار و کتاب را تا آن زمان مُهر کن.بسیاری ".به سرعت ترددّ خواهند نمود...خوشا به حال آنانکه انتظار کشند."
در باب7 کتاب دانیال نبی نیز آمده است:" پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و همه او را خدمت نمایند."
از کتاب اشعیای نبی باب دوم بندهای 2-4 نقل شده:
"و در ایام آخر واقع خواهد شد...داوری میان امتها به سوی آن روان خواهند شد. او امتها را داوری خواهد نمود.قومهای بسیاری را تنبیه خواهد نمود. امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید و باردیگر جنگ را نخواهند آموخت ."
در تمامی کوه مقدس من،ضرر و فسادی نخواهند کرد،زیرا :که جهان از معرفت خداون پر خواهد شد."
موارد دیگری نیز از کتاب اشعیای نبی در کتاب"مهدی از دیدگاه دیگران"آمده است که عبارتند از:
"بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود...کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت."(اشعیای نبی-باب 11 بندهای4و6)
"طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت.آنگاه انصاف در بیابان ساکن خواهدشد و عدالت در بوستان مقیم خواهد گردید و عمل عدالت ،سلامتی و نتیجه عدالت ،آرامی و اطمینان خواهدبود تا قوم من در مسکن سلامتی و در ساکن مطمئن و در منزلهای آرامی ساکن خواهند شد."(اشعیای نبی-باب11 بندهای 8و9)
درسِفَرپیدایش شماره 10و42 تورات آمده که:"عصای قدرت وسلطنت یهود دور نخواهد شد و نه فرمانروایی ازمیان پاهای دی تا(شیلو)بیاید و او را اطاعت امتها خواهد بود ."(شیلو،کسی که دارای حق است و صلح و سلامتی می آورد)
و در کتاب حیقوق نبی آمده است که: "اگر چه تأخیر نماید برایش منتظر باش زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود،بلکه امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی قومها را برای خویش فراهم می آورد."
در کتاب صفنیای نبی فصل 3در آیه های6تا9 آمده است:"به منظور گردآوردن طوایف بشر بر یک دین حق،سلاطین دُوَل مختلفه را نابود کنم. آنوقت برگردانیم به قومها لب پاکیزه برای خواندن همه به نام خدای و عبادت کردن ایشان به یک روش ."
و هچمنین در کتاب زکریای نبی نقل شده است:"اینک روز خداوند می آید و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد و جمیع امتها را به ضدّاورشلیم برای جنگ جمع خواهم کرد و شهر را خواهند گرفت و خانه ها راتاراج خواهند نمود و آن یک روز معروف خداوند خواهد بود."یَهُوَه"بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود.
در اینجا قسمتی ازبشارتهای مذکوررا که در آثار مقدس یهود آمده بود را بیان کردیم.از این اشارتها بعضی تحقق پیدا کرده و پاره ای تحقق خواهد یافت. ولی آنها حق را نپذیرفتند، نه اززبان مسیح و نه اززبان محمد. با اینکه بشارت آمدن این دو پیامبر بزرگ، در کتابهای خود یهود آمده است،اما از زمان شمشیر مهدی (ع)خواهند پذیرفت .در هر حال، چه یهود حقپوش بپذیرد و چه نپذیرد، پس از حضرت موسی،حضرت عیسی آمد و او دین موسی را نسخ کرد و اکنون یهود دین نسخ شده و باطله است وپس از حضرت عیسی پیامبر اکرم(ص)ظهور کردو دین مسیح را نسخ کرد.دین مسیح منسوخ و شریعت باطله است و از هنگام طلوع اسلام،تاکنون و تا دامنه قیامت،تنها دین آسمانی موجود در روی زمین دینی که مبتنی بروحی و پیامبری است،دین مقدس اسلام است.و کتاب خدا در میان خلق همواره قرآن است و موعود،اکنون مهدی است و بشارتها واشارتهایی که از پیامبران و دیگر بزرگان سلف رسیده است،در حق مهدی (ع) صادق است و به ظهور او ناظر است،واوست مصداق واقعی .آنها همه بررسی اعتقاد به مصلح آخرالزمان در آیین مسیحیت حضرت عیسی(ع)با تولدی معجزه آسا بدون پدر،از مادر باکره خویش حضرت مریم پا به جهان گذارد.محل تولد "بیت اللحم"است و در منطقه جلیل از شهر "ناصریه"پرورش یافت.
باز در همین کتاب آمده است: " مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد...گرگ با بره سکونت خواهد کرد، پلنگ با بزغاله خواهد خوابیدو...
گسترش تاریخی و دایره نفوذ،این دین به طور عمده،در مغرب زمین شیوع یافت.نام کتاب مقدس مسیحیان،"انجیل"می باشد که توسط چهار نفر جمع آوری شده و :به نام نویسندگان آن مشهور گشته است.
انجیل کنونی ،مشتمل بر چهار انجیل می باشد که عبارتنداز :

انجیل متی
انجیل لوقا
انجیل مرقس
انجیل یوحنا

البته انجیل دیگری نیزتحت عنوان "برنابا" وجود دارد که کمتر از اناجیل دیگر در دسترس می باشد . حضرت مسیح چنانکه قرآن کریم می فرماید، به همراهی حواریون خویش به تبلیغ می پردازد . پیام وی به آسانی مورد توجه مردم قرار گرفته و گروه گروه به وی می پیوندند
بنا به تصریح قرآن،عیسی مسیح معجزاتی را همانند پیامبران گذشته به مردم ارائه نموده و به همین جهت به زودی پیروان چشم گیری می یابد
از سویی دیگر رهبران کارکسته یهود، به او به عنوان یک انقلابی نگریسته و تعلیماتش را خطرناک توصیف می کنند،و چون فعالیت های وی را منافی اقتدار خویش می بینند،ازدشمنان سرسخت او شده و سرانجام دادگاه عالی یهود او را به مرگ محکوم می نماید.از دیدگاه مسیحیان،حضرت مسیح به صلیب کشیده شده وبه شهادت می رسد،اما قرآن کریم چنین امری را نمی پذیرد وبا بیان"او به نزد خدا عروج نموده"از خاتمه ماجرای
مسیح روی زمین یاد می کند.درباره موعود آخرالزمان در کتابهای مقدس این آیین نیز بشارتهای بیشترو روشن تری آمده است و علت آن یکی .این است که زمان در مقیاس کلی، به ظهور حضرت مهدی نزدیکتر شده و علت دیگر تحریف کمتری است که در این آثار پدید آمده است
البته برای ظهور حضرت مهدی تاریخ مشخصی در بشارت انجیل نمی یابیم و از این جهت شباهت دقیقی با اعتقاد اسلامی درباره زمان ظهور وجود دارد، در انجیل آمده است:"اما آن روز و آن ساعت را نمی داند کسی از بشرو فرشتگان آسمان،مگر پدر"این انتظار در دین مسیح و مسیحیان عصر حاضر هنوز زنده است.در مصاحبه با یکی از رهبران مسیحی ایران از او سوال شده:"آیا شما ارامنه و مسیحیان منتظر شخص یا شخصیتی هستید که بیاید و تغییراتی در اجتماع بشری به وجود آورد؟"پاسخ:"دین ما نیز مثل اکثر ادیان دیگر که به آمدن فردی اعتقاد دارند،ظهور مجدد حضرت عیسی اعتقاد دارند."همه مسیحیان هم به این معتقدند چون خود حضرت مسیح اعلام کرده اند و در انجیل هم آمده است که حضرت عیسی فرموده:"من اکنون می روم و باز خواهم گشت."حتی کلیسای ما یکی از یکشنبه های عید خود را "یکشنبه .بازگشت"نامیده است
در مورد موعود آخرالزمان بیشتر نویدهای انجیل به تعبیر"پسر انسان"است که این تعبیر بیش از80بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده کهفقط 30 مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق است و 50 مورد دیگرآن از نجات دهنده ای سخن می گوید که در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و :عیسی نیز با او خواهد آمدو او را جلال خواهد داد.و اینک قسمتهایی از متن انجیل :انجیل متی-باب 25-آیه31تا34
و چون فرزند انسان درجلال خود خواهد آمد با جمیع ملائکه مقدسه بر کسی خود قرار خواهد گرفت.همگی قبایل نزد وی جمع خواهند گشت
واو آنها را از یکدیگر جدا خواهد نمود،چنانکه شبانی میشها را از بزها جدا نماید.پس میشها را بر راست و بزها را برچپ خود ایستاده خواهد نمود.آنگاه ملک با اصحاب دست راست خواهد گفت:ای برکت یافتگان خدا بیایید و آن مملکت را که از ابتدای عالم برای شما مهیا شده بود .تصرف کنید.

 

 

 

 برچسب‌ها: اعتقاد به ظهور منجیکتب الهی
[ چهارشنبه 88/7/15 ] [ 9:7 عصر ] [ محمد جواد محمدی ]
........

.: Weblog Themes By Salehon.ir :.
درباره وبلاگ

((عکس شهید میر یوسف سید لو))...... گوشه ای از وصیت نامه............... ای،حبیب من در نهایت می خواستم راهی را طی کنم که طیران فرشتگان و راهنمائیهای فرشتگان آن را نشان داده،می خواستم پرواز کنم ولی بالهایم شکسته بود می خواستم به پیش معشوق بشتابم ولی قامهایم قدرت راه رفتن را نداشت. در مواقعی زبانم می خواست بگوید آمادة آمدن هستم ولی صدا یم در نمی آمد الهی آبرویی به درگهت ندارم ولی دلم می خواهد آبرومندانه و پاک به درگهت بیایم با اینکه گناهانم مانع از این کار است الهی العفو،العفو. . .
برچسب‌ ها
شعر (51)
مهدی (38)
gif (32)
عکس (32)
جمعه (28)
ظهور (28)
gifs (25)
غزه (25)
شهید (22)
شهدا (21)
هریس (21)
دختر (20)
توبه (17)
نماز (17)
غیبت (17)
گناه (16)
بهشت (15)
قیف (15)
منجی (15)
خدا (14)
شهوت (14)
جنسی (11)
دعا (11)
عراق (11)
زن (11)
دل (10)
حدیث (10)
آقا (9)
وضو (9)
عشق (8)
پسر (8)
قلب (7)
حجت (6)
حرم (6)
جنگ (6)
بیا (5)
سکس (5)
شب (5)
صبح (5)
فرج (5)
مرد (4)
قبر (4)
غم (4)
عمر (4)
عمل (4)
علی (4)
آتش (4)
9 دی (4)
جان (4)
چشم (4)
بغض (3)
پول (3)
اشک (3)
خشم (3)
دوا (3)
ذکر (3)
سنی (3)
سفر (3)
شام (3)
ظهر (3)
عید (3)
غزل (3)
قضا (3)
قم (3)
گل (3)
گرگ (3)
ماه (3)
نفس (3)
یار (3)
کور (2)
مکه (2)
ناب (2)
ناز (2)
مصر (2)
هوس (2)
لذت (2)
لطف (2)
گدا (2)
آرشیو مطالب
امکانات وب

آمار واطلاعات
بازدید امروز : 47
بازدید دیروز : 157
کل بازدید : 1164010
کل یادداشتها ها : 828